کد: 4082
بروزرسانی: سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۲۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز طلا و نقره

عنوانقیمتدرصد تغییرتغییرکمترینبیشترینتاریخ
هر انس طلا (دلار) 1,285 -0.14 -1.76 1,283 1,287 ۱۳۹۶-۰۷-۰۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,253,636 0.00 0 5,253,636 5,253,636 ۱۳۹۶-۰۷-۰۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,212,614 0.00 0 1,212,614 1,212,614 ۱۳۹۶-۰۷-۰۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,615,826 0.00 0 1,615,826 1,615,826 ۱۳۹۶-۰۷-۰۷
هر انس نقره (دلار) 17 -0.18 0.03 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۰۷
هر انس طلا (دلار) 1,272 -0.03 0.43 1,268 1,272 ۱۳۹۶-۰۷-۱۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,243,266 0.21 10999 5,227,269 5,243,266 ۱۳۹۶-۰۷-۱۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,210,221 0.25 3000 1,206,222 1,210,221 ۱۳۹۶-۰۷-۱۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,612,645 0.19 3000 1,607,645 1,612,645 ۱۳۹۶-۰۷-۱۱
هر انس نقره (دلار) 17 0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۱۱
هر انس طلا (دلار) 1,275 0.23 2.98 1,272 1,283 ۱۳۹۶-۰۷-۱۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,279,325 0.59 31025 5,248,300 5,296,339 ۱۳۹۶-۰۷-۱۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,218,388 0.58 7005 1,211,382 1,222,381 ۱۳۹۶-۰۷-۱۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,624,190 0.62 9998 1,614,192 1,629,184 ۱۳۹۶-۰۷-۱۲
هر انس نقره (دلار) 17 0.06 0.01 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۱۲
هر انس طلا (دلار) 1,275 -0.09 -1.19 1,274 1,280 ۱۳۹۶-۰۷-۱۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,286,225 0.15 8006 5,274,216 5,286,225 ۱۳۹۶-۰۷-۱۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,220,365 0.16 2001 1,217,363 1,220,365 ۱۳۹۶-۰۷-۱۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,626,159 0.12 2001 1,622,156 1,626,159 ۱۳۹۶-۰۷-۱۳
هر انس نقره (دلار) 17 0.42 0.07 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۱۳
هر انس طلا (دلار) 1,272 0.24 3.06 1,261 1,274 ۱۳۹۶-۰۷-۱۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,282,105 0.00 0 5,282,105 5,282,105 ۱۳۹۶-۰۷-۱۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,219,414 0.00 0 1,219,414 1,219,414 ۱۳۹۶-۰۷-۱۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,624,892 0.00 0 1,624,892 1,624,892 ۱۳۹۶-۰۷-۱۴
هر انس نقره (دلار) 17 0.48 0.08 16 17 ۱۳۹۶-۰۷-۱۴
هر انس طلا (دلار) 1,276 0.11 1.38 1,275 1,276 ۱۳۹۶-۰۷-۱۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,307,302 0.51 26992 5,265,315 5,307,302 ۱۳۹۶-۰۷-۱۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,224,988 0.49 5989 1,215,002 1,224,988 ۱۳۹۶-۰۷-۱۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,632,328 0.49 7988 1,619,342 1,632,328 ۱۳۹۶-۰۷-۱۵
هر انس نقره (دلار) 17 0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۱۵
هر انس طلا (دلار) 1,277 0.00 0 1,277 1,277 ۱۳۹۶-۰۷-۱۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,356,174 0.81 43033 5,313,141 5,356,174 ۱۳۹۶-۰۷-۱۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,236,343 0.82 10007 1,226,335 1,236,343 ۱۳۹۶-۰۷-۱۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,648,124 0.86 14000 1,634,123 1,648,124 ۱۳۹۶-۰۷-۱۶
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۱۶
هر انس طلا (دلار) 1,282 0.41 5.21 1,276 1,285 ۱۳۹۶-۰۷-۱۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,448,688 1.78 95029 5,353,659 5,458,691 ۱۳۹۶-۰۷-۱۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,257,759 1.78 21996 1,235,762 1,259,760 ۱۳۹۶-۰۷-۱۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,676,339 1.76 28988 1,647,350 1,679,340 ۱۳۹۶-۰۷-۱۷
هر انس نقره (دلار) 17 0.65 0.11 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۱۷
هر انس طلا (دلار) 1,293 0.60 7.68 1,283 1,295 ۱۳۹۶-۰۷-۱۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,409,892 -0.81 -44031 5,398,884 5,453,924 ۱۳۹۶-۰۷-۱۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,248,268 -0.80 -10007 1,246,266 1,258,275 ۱۳۹۶-۰۷-۱۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,664,027 -0.83 -14000 1,661,025 1,678,027 ۱۳۹۶-۰۷-۱۸
هر انس نقره (دلار) 17 1.24 0.21 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۱۸
هر انس طلا (دلار) 1,289 -0.03 0.35 1,288 1,292 ۱۳۹۶-۰۷-۱۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,402,833 -0.13 -7004 5,388,823 5,412,840 ۱۳۹۶-۰۷-۱۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,247,254 -0.08 -1000 1,243,252 1,249,256 ۱۳۹۶-۰۷-۱۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,662,009 -0.12 -2001 1,658,006 1,665,011 ۱۳۹۶-۰۷-۱۹
هر انس نقره (دلار) 17 -0.06 0.01 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۱۹
هر انس طلا (دلار) 1,293 -0.04 0.48 1,291 1,298 ۱۳۹۶-۰۷-۲۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,430,039 0.52 28015 5,402,023 5,437,043 ۱۳۹۶-۰۷-۲۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,253,071 0.48 6003 1,247,067 1,255,072 ۱۳۹۶-۰۷-۲۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,670,765 0.54 9005 1,661,760 1,672,756 ۱۳۹۶-۰۷-۲۰
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۲۰
هر انس طلا (دلار) 1,298 0.47 6.02 1,290 1,301 ۱۳۹۶-۰۷-۲۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,421,682 0.00 0 5,421,682 5,421,682 ۱۳۹۶-۰۷-۲۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,251,143 0.00 0 1,251,143 1,251,143 ۱۳۹۶-۰۷-۲۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,668,194 0.00 0 1,668,194 1,668,194 ۱۳۹۶-۰۷-۲۱
هر انس نقره (دلار) 17 0.46 0.08 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۲۱
هر انس طلا (دلار) 1,303 0.03 0.4 1,303 1,303 ۱۳۹۶-۰۷-۲۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,382,362 -0.77 -41980 5,380,363 5,424,341 ۱۳۹۶-۰۷-۲۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,241,762 -0.80 -9996 1,241,762 1,251,757 ۱۳۹۶-۰۷-۲۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,656,019 -0.78 -12994 1,655,029 1,669,012 ۱۳۹۶-۰۷-۲۲
هر انس نقره (دلار) 17 0.17 0.03 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۲۲
هر انس طلا (دلار) 1,304 0.00 0 1,304 1,304 ۱۳۹۶-۰۷-۲۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,382,452 -0.09 -5001 5,381,452 5,408,459 ۱۳۹۶-۰۷-۲۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,241,705 -0.16 -2000 1,241,705 1,247,706 ۱۳۹۶-۰۷-۲۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,656,287 -0.06 -990 1,655,286 1,664,279 ۱۳۹۶-۰۷-۲۳
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۲۳
هر انس طلا (دلار) 1,303 -0.02 0.21 1,301 1,306 ۱۳۹۶-۰۷-۲۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,395,677 0.28 15000 5,380,678 5,401,676 ۱۳۹۶-۰۷-۲۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,245,296 0.32 4000 1,241,296 1,246,296 ۱۳۹۶-۰۷-۲۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,659,731 0.24 3990 1,655,741 1,661,731 ۱۳۹۶-۰۷-۲۴
هر انس نقره (دلار) 17 -0.17 0.03 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۲۴
هر انس طلا (دلار) 1,284 -0.90 -11.69 1,283 1,296 ۱۳۹۶-۰۷-۲۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,336,692 -1.19 -64056 5,321,678 5,400,748 ۱۳۹۶-۰۷-۲۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,231,462 -1.20 -15003 1,228,460 1,246,465 ۱۳۹۶-۰۷-۲۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,641,293 -1.20 -19997 1,637,289 1,661,290 ۱۳۹۶-۰۷-۲۵
هر انس نقره (دلار) 17 -1.28 0.22 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۲۵
هر انس طلا (دلار) 1,280 -0.40 -5.15 1,277 1,288 ۱۳۹۶-۰۷-۲۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,331,333 0.04 1999 5,316,341 5,349,324 ۱۳۹۶-۰۷-۲۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,230,765 0.08 1000 1,226,767 1,234,763 ۱۳۹۶-۰۷-۲۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,640,030 0.06 1000 1,635,033 1,646,017 ۱۳۹۶-۰۷-۲۶
هر انس نقره (دلار) 17 -0.41 0.07 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۲۶
هر انس طلا (دلار) 1,289 0.64 8.14 1,277 1,290 ۱۳۹۶-۰۷-۲۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,347,626 0.26 14000 5,331,627 5,348,626 ۱۳۹۶-۰۷-۲۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,234,294 0.24 3000 1,230,294 1,234,294 ۱۳۹۶-۰۷-۲۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,644,725 0.24 3990 1,639,736 1,645,725 ۱۳۹۶-۰۷-۲۷
هر انس نقره (دلار) 17 1.29 0.22 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۲۷
هر انس طلا (دلار) 1,281 -0.66 -8.5 1,279 1,291 ۱۳۹۶-۰۷-۲۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,346,289 0.00 0 5,346,289 5,346,289 ۱۳۹۶-۰۷-۲۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,233,985 0.00 0 1,233,985 1,233,985 ۱۳۹۶-۰۷-۲۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,644,314 0.00 0 1,644,314 1,644,314 ۱۳۹۶-۰۷-۲۸
هر انس نقره (دلار) 17 -1.33 0.23 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۲۸
هر انس طلا (دلار) 1,281 -0.05 0.6 1,281 1,281 ۱۳۹۶-۰۷-۲۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,300,589 -0.92 -49014 5,297,588 5,349,604 ۱۳۹۶-۰۷-۲۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,222,746 -0.97 -12003 1,222,746 1,234,750 ۱۳۹۶-۰۷-۲۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,630,338 -0.91 -14994 1,629,338 1,645,333 ۱۳۹۶-۰۷-۲۹
هر انس نقره (دلار) 17 -0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۲۹
هر انس طلا (دلار) 1,279 0.00 0 1,279 1,279 ۱۳۹۶-۰۷-۳۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,294,806 0.06 2998 5,276,824 5,294,806 ۱۳۹۶-۰۷-۳۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,222,182 0.08 1000 1,218,195 1,222,182 ۱۳۹۶-۰۷-۳۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,629,252 0.06 1000 1,623,268 1,629,252 ۱۳۹۶-۰۷-۳۰
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۰۷-۳۰
هر انس طلا (دلار) 1,274 -0.48 -6.13 1,273 1,280 ۱۳۹۶-۰۸-۰۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,294,259 -0.08 -4000 5,283,261 5,298,259 ۱۳۹۶-۰۸-۰۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,222,209 0.00 0 1,219,220 1,222,209 ۱۳۹۶-۰۸-۰۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,628,622 -0.06 -1000 1,625,633 1,629,622 ۱۳۹۶-۰۸-۰۱
هر انس نقره (دلار) 17 -0.76 0.13 17 17 ۱۳۹۶-۰۸-۰۱

 

+ 1
مخالفم - 1

 

بازدید: 5497

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید