کد: 4096
بروزرسانی: دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ ۰۱:۰۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز کالاهای جهانی

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جو");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ذرت");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کاه");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گندم");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/باگاس");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/فسفات");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کولین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/لیزین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/یونجه");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/تخم-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ترئونین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/متیونین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/دام-زنده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-زنده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/پودر-چربی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/پودر-ماهی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوش-شیرین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/دام-کشتار");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سبوس-برنج");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سبوس-گندم");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کشتار");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گوشت-منجمد");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-سویا");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-کلزا");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بوقلمون-زنده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کربنات-کلسیم");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گوشت-مرغ-مادر");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بوقلمون-کشتار");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-تخم-پنبه");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-یکروزه-گوشتی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-آفتابگردان");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-یکروزه-بوقلمون");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-یکروزه-تخمگذار");" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
جو 103,670 103670 ۰۶ خرداد
ذرت 111,380 111380 ۰۶ خرداد
کاه 29,000 29000 ۰۶ خرداد
گندم 119,700 119700 ۰۶ خرداد
باگاس 24,000 24000 ۰۶ خرداد
فسفات 234,000 234000 ۰۶ خرداد
کولین 725,000 725000 ۰۶ خرداد
لیزین 845,000 845000 ۰۶ خرداد
یونجه 110,380 110380 ۰۶ خرداد
تخم مرغ 688,020 688020 ۰۶ خرداد
ترئونین 965,000 965000 ۰۶ خرداد
متیونین 1,776,670 1776670 ۰۶ خرداد
دام زنده 1,777,500 1777500 ۰۶ خرداد
مرغ زنده 479,410 479410 ۰۶ خرداد
پودر چربی 520,000 520000 ۰۶ خرداد
پودر ماهی 417,500 417500 ۰۶ خرداد
جوش شیرین 200,000 200000 ۰۶ خرداد
دام کشتار 3,662,500 3662500 ۰۶ خرداد
سبوس برنج 8,250 8250 ۰۶ خرداد
سبوس گندم 75,000 75000 ۰۶ خرداد
مرغ کشتار 700,190 700190 ۰۶ خرداد
گوشت منجمد 2,763,750 2763750 ۰۶ خرداد
کنجاله سویا 243,780 243780 ۰۶ خرداد
کنجاله کلزا 151,830 151830 ۰۶ خرداد
بوقلمون زنده 790,000 790000 ۰۶ خرداد
کربنات کلسیم 6,500 6500 ۰۶ خرداد
گوشت مرغ مادر 481,070 481070 ۰۶ خرداد
بوقلمون کشتار 1,075,000 1075000 ۰۶ خرداد
کنجاله تخم پنبه 153,500 153500 ۰۶ خرداد
جوجه یکروزه گوشتی 140,120 140120 ۰۶ خرداد
کنجاله آفتابگردان 118,170 118170 ۰۶ خرداد
جوجه یکروزه بوقلمون 1,225,000 1225000 ۰۶ خرداد
جوجه یکروزه تخمگذار 330,000 330000 ۰۶ خرداد

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 643

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید