کد: 4096
بروزرسانی: سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ۰۵:۲۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز کالاهای جهانی

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-یکروزه-گوشتی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-یکروزه-تخمگذار");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/تخم-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-زنده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کشتار");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گوشت-مرغ-مادر");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-یکروزه-بوقلمون");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بوقلمون-زنده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بوقلمون-کشتار");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/دام-زنده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/دام-کشتار");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گوشت-منجمد");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ذرت");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-آفتابگردان");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-سویا");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-کلزا");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سبوس-برنج");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ترئونین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/متیونین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/لیزین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کولین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کاه");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/فسفات");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/باگاس");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گندم");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/پودر-ماهی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جو");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/یونجه");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-تخم-پنبه");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کربنات-کلسیم");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوش-شیرین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/پودر-چربی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سبوس-گندم");" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
جوجه یکروزه گوشتی 17,750 17750 ۰۱ آبان
جوجه یکروزه تخمگذار 33,000 33000 ۰۱ آبان
تخم مرغ 52,550 52550 ۰۱ آبان
مرغ زنده 46,302 46302 ۰۱ آبان
مرغ کشتار 67,222 67222 ۰۱ آبان
گوشت مرغ مادر 58,071 58071 ۰۱ آبان
جوجه یکروزه بوقلمون 122,500 122500 ۰۱ آبان
بوقلمون زنده 69,000 69000 ۰۱ آبان
بوقلمون کشتار 100,000 100000 ۰۱ آبان
دام زنده 151,500 151500 ۰۱ آبان
دام کشتار 321,250 321250 ۰۱ آبان
گوشت منجمد 241,300 241300 ۰۱ آبان
ذرت 8,842 8842 ۰۱ آبان
کنجاله آفتابگردان 8,850 8850 ۰۱ آبان
کنجاله سویا 16,580 16580 ۰۱ آبان
کنجاله کلزا 14,550 14550 ۰۱ آبان
سبوس برنج 742 742 ۰۱ آبان
ترئونین 167,500 167500 ۰۱ آبان
متیونین 154,667 154667 ۰۱ آبان
لیزین 81,000 81000 ۰۱ آبان
کولین 74,000 74000 ۰۱ آبان
کاه 2,900 2900 ۰۱ آبان
فسفات 19,550 19550 ۰۱ آبان
باگاس 2,050 2050 ۰۱ آبان
گندم 11,836 11836 ۰۱ آبان
پودر ماهی 38,417 38417 ۰۱ آبان
جو 10,478 10478 ۰۱ آبان
یونجه 10,713 10713 ۰۱ آبان
کنجاله تخم پنبه 13,017 13017 ۰۱ آبان
کربنات کلسیم 650 650 ۰۱ آبان
جوش شیرین 17,550 17550 ۰۱ آبان
پودر چربی 52,000 52000 ۰۱ آبان
سبوس گندم 7,429 7429 ۰۱ آبان

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 422

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید