کد: 4096
بروزرسانی: سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۱۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز کالاهای جهانی

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جو");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ذرت");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کاه");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گندم");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/باگاس");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/فسفات");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کولین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/لیزین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/یونجه");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/تخم-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ترئونین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/متیونین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/دام-زنده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-زنده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/پودر-چربی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/پودر-ماهی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوش-شیرین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/دام-کشتار");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سبوس-برنج");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سبوس-گندم");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کشتار");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گوشت-منجمد");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-سویا");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-کلزا");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بوقلمون-زنده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کربنات-کلسیم");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گوشت-مرغ-مادر");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بوقلمون-کشتار");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-تخم-پنبه");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-یکروزه-گوشتی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-آفتابگردان");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-یکروزه-بوقلمون");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-یکروزه-تخمگذار");" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
جو 137,750 137750 ۲۱ مرداد
ذرت 114,920 114920 ۲۲ مرداد
کاه 52,380 52380 ۱۳ مرداد
گندم 120,750 120750 ۱۴ مرداد
باگاس 24,000 24000 ۲۰ فروردین
فسفات 261,000 261000 ۲۳ تیر
کولین 890,000 890000 ۲۰ مرداد
لیزین 1,125,000 1125000 ۲۱ مرداد
یونجه 120,750 120750 ۱۶ مرداد
تخم مرغ 701,420 701420 ۲۲ مرداد
ترئونین 1,510,000 1510000 ۲۲ مرداد
متیونین 2,850,000 2850000 ۲۲ مرداد
دام زنده 2,002,080 2002080 ۲۰ مرداد
مرغ زنده 699,220 699220 ۲۲ مرداد
پودر چربی 520,000 520000 ۲۲ مرداد
پودر ماهی 435,830 435830 ۲۳ تیر
جوش شیرین 310,000 310000 ۱۶ مرداد
دام کشتار 4,146,670 4146670 ۲۰ مرداد
سبوس برنج 8,250 8250 ۲۰ فروردین
سبوس گندم 104,070 104070 ۱۶ مرداد
مرغ کشتار 981,680 981680 ۲۲ مرداد
گوشت منجمد 3,137,500 3137500 ۲۰ مرداد
کنجاله سویا 232,580 232580 ۲۲ مرداد
کنجاله کلزا 166,500 166500 ۲۲ مرداد
بوقلمون زنده 975,000 975000 ۲۰ مرداد
کربنات کلسیم 6,500 6500 ۲۲ مرداد
گوشت مرغ مادر 564,290 564290 ۱۱ مرداد
بوقلمون کشتار 1,325,000 1325000 ۲۰ مرداد
کنجاله تخم پنبه 136,500 136500 ۱۶ مرداد
جوجه یکروزه گوشتی 102,380 102380 ۲۱ مرداد
کنجاله آفتابگردان 129,500 129500 ۱۷ مرداد
جوجه یکروزه بوقلمون 1,225,000 1225000 ۲۵ شهریور
جوجه یکروزه تخمگذار 600,000 600000 ۱۵ خرداد

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 702

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید