کد: 4096
بروزرسانی: یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰۵:۲۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز کالاهای جهانی

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جو");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ذرت");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کاه");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گندم");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/باگاس");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/فسفات");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کولین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/لیزین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/یونجه");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/تخم-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ترئونین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/متیونین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/دام-زنده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-زنده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/پودر-چربی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/پودر-ماهی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوش-شیرین");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/دام-کشتار");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سبوس-برنج");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سبوس-گندم");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کشتار");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گوشت-منجمد");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-سویا");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-کلزا");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بوقلمون-زنده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کربنات-کلسیم");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گوشت-مرغ-مادر");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بوقلمون-کشتار");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-تخم-پنبه");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-یکروزه-گوشتی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/کنجاله-آفتابگردان");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-یکروزه-بوقلمون");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-یکروزه-تخمگذار");" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
جو 106,810 106810 ۲۶ اسفند
ذرت 98,500 98500 ۲۶ اسفند
کاه 29,000 29000 ۲۶ اسفند
گندم 121,750 121750 ۲۶ اسفند
باگاس 20,500 20500 ۲۶ اسفند
فسفات 199,860 199860 ۲۶ اسفند
کولین 855,000 855000 ۲۶ اسفند
لیزین 725,000 725000 ۲۶ اسفند
یونجه 108,380 108380 ۲۶ اسفند
تخم مرغ 683,090 683090 ۲۶ اسفند
ترئونین 855,000 855000 ۲۶ اسفند
متیونین 1,506,670 1506670 ۲۶ اسفند
دام زنده 1,565,420 1565420 ۲۶ اسفند
مرغ زنده 556,710 556710 ۲۶ اسفند
پودر چربی 520,000 520000 ۲۶ اسفند
پودر ماهی 384,170 384170 ۲۶ اسفند
جوش شیرین 200,000 200000 ۲۶ اسفند
دام کشتار 3,270,830 3270830 ۲۶ اسفند
سبوس برنج 7,420 7420 ۲۶ اسفند
سبوس گندم 82,170 82170 ۲۶ اسفند
مرغ کشتار 802,270 802270 ۲۶ اسفند
گوشت منجمد 2,520,000 2520000 ۲۶ اسفند
کنجاله سویا 210,500 210500 ۲۶ اسفند
کنجاله کلزا 135,100 135100 ۲۶ اسفند
بوقلمون زنده 770,000 770000 ۲۶ اسفند
کربنات کلسیم 6,500 6500 ۲۶ اسفند
گوشت مرغ مادر 550,710 550710 ۲۶ اسفند
بوقلمون کشتار 1,090,000 1090000 ۲۶ اسفند
کنجاله تخم پنبه 142,500 142500 ۲۶ اسفند
جوجه یکروزه گوشتی 179,240 179240 ۲۶ اسفند
کنجاله آفتابگردان 103,880 103880 ۲۶ اسفند
جوجه یکروزه بوقلمون 1,225,000 1225000 ۲۶ اسفند
جوجه یکروزه تخمگذار 330,000 330000 ۲۶ اسفند

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 574

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید