کد: 4097
بروزرسانی: شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۲:۱۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز آهن آلات

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 61,500 61500 ۲۷ مهر
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 60,300 60300 ۲۷ مهر
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 61,500 61500 ۲۷ مهر
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 60,300 60300 ۲۷ مهر
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 61,500 61500 ۲۷ مهر
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 60,200 60200 ۲۷ مهر
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 60,000 60000 ۲۷ مهر
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 60,000 60000 ۲۷ مهر
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 60,000 60000 ۲۷ مهر
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 60,000 60000 ۲۷ مهر
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 60,300 60300 ۲۷ مهر
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 60,000 60000 ۲۷ مهر
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 60,300 60300 ۲۷ مهر
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 60,000 60000 ۲۷ مهر
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 42,000 42000 ۲۷ مهر
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 42,000 42000 ۲۷ مهر
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 42,000 42000 ۲۷ مهر
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 42,000 42000 ۲۷ مهر
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 42,000 42000 ۲۷ مهر
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 6,220,000 6220000 ۲۷ مهر
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 8,400,000 8400000 ۲۷ مهر
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 8,280,000 8280000 ۲۷ مهر
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 9,480,000 9480000 ۲۷ مهر
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 13,600,000 13600000 ۲۷ مهر
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 13,800,000 13800000 ۲۷ مهر
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 16,090,000 16090000 ۲۷ مهر
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 19,100,000 19100000 ۲۷ مهر
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 34,450,000 34450000 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 40,000 40000 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 40,000 40000 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 40,000 40000 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 40,000 40000 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 42,000 42000 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 42,000 42000 ۲۷ مهر
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 45,000 45000 ۲۷ مهر
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 44,000 44000 ۲۷ مهر
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 44,000 44000 ۲۷ مهر
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 45,000 45000 ۲۷ مهر
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 45,000 45000 ۲۷ مهر
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 45,000 45000 ۲۷ مهر
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 45,000 45000 ۲۷ مهر
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 45,000 45000 ۲۷ مهر
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 45,000 45000 ۲۷ مهر
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 45,000 45000 ۲۷ مهر
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 45,300 45300 ۲۷ مهر
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 53,500 53500 ۲۷ مهر
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 44,400 44400 ۲۷ مهر
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 44,400 44400 ۲۷ مهر
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 44,400 44400 ۲۷ مهر
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 44,400 44400 ۲۷ مهر
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 44,400 44400 ۲۷ مهر
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 47,700 47700 ۱۵ مهر
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 47,700 47700 ۲۷ مهر
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 44,400 44400 ۲۷ مهر
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 44,300 44300 ۲۷ مهر
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 44,300 44300 ۲۷ مهر
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 44,300 44300 ۲۷ مهر
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 44,300 44300 ۲۷ مهر
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 44,300 44300 ۲۷ مهر
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 44,300 44300 ۲۷ مهر
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 44,300 44300 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 63,700 63700 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 55,500 55500 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 56,000 56000 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 44,500 44500 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 40,200 40200 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 40,200 40200 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 40,200 40200 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 40,200 40200 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 40,200 40200 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 42,000 42000 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 42,000 42000 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 42,000 42000 ۲۷ مهر
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 78,000 78000 ۸ مهر
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 84,000 84000 ۸ مهر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 100,200 100200 ۸ مهر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 86,800 86800 ۸ مهر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 77,500 77500 ۸ مهر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 74,000 74000 ۸ مهر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 78,000 78000 ۸ مهر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 83,000 83000 ۸ مهر
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 74,000 74000 ۸ مهر
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 77,000 77000 ۸ مهر

 

+ 2
مخالفم - 0

 

بازدید: 2073

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید