کد: 4100
بروزرسانی: شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۲:۲۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز مواد غذایی

نرخ گوشت مرغ

تمام اقلام

عنوان قیمت(تومان) زمان
جگر مرغ 43,000 43000 ۲۴ مرداد
فیله مرغ 177,000 177000 ۲۵ بهمن
سنگدان مرغ 43,000 43000 ۲۴ مرداد
مرغ کنتاکی 117,000 117000 ۱۵ خرداد
بازوی کبابی 109,000 109000 ۲۵ بهمن
شنیسل با آرد 139,000 139000 ۲۵ بهمن
شنیسل بدون آرد 157,000 157000 ۲۵ بهمن
دل مرغ پاک کرده 68,000 68000 ۲۵ بهمن
پای مرغ پاک شده 50,000 50000 ۲۲ مهر
سینه مرغ سوخاری 117,000 117000 ۱۵ خرداد
فیله مرغ زعفرانی 177,000 177000 ۲۵ بهمن
پاچینی 10 عددی مرغ 117,000 117000 ۱۵ خرداد
گردن مرغ بدون پوست 32,000 32000 ۱۷ بهمن
بازوی کبابی زعفرانی 109,000 109000 ۲۵ بهمن
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 161,000 161000 ۲۵ بهمن
ساق مرغ بدون پوست و سرساق 134,000 134000 ۲۵ بهمن
جوجه کباب با استخوان ساده 124,000 124000 ۲۵ بهمن
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 104,000 104000 ۲۵ بهمن
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 122,000 122000 ۲۵ بهمن
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 98,000 98000 ۲۵ بهمن
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 124,000 124000 ۲۵ بهمن
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 104,000 104000 ۲۵ بهمن
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای 73,000 73000 ۲۵ بهمن
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 95,000 95000 ۱۷ بهمن
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی 82,000 82000 ۲۵ بهمن
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 122,000 122000 ۲۵ بهمن
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 114,000 114000 ۲۵ بهمن
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 172,000 172000 ۲۵ بهمن
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده 74,000 74000 ۲۵ بهمن
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 124,000 124000 ۲۵ بهمن
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 123,000 123000 ۲۵ بهمن
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 112,000 112000 ۲۵ بهمن
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 132,000 132000 ۲۵ بهمن
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 172,000 172000 ۲۵ بهمن
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 95,000 95000 ۲۵ بهمن
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 117,000 117000 ۲۵ بهمن
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 102,000 102000 ۲۵ بهمن
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با 84,000 84000 ۲۳ شهریور

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 1455

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید