کد: 4100
بروزرسانی: سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ۰۹:۵۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز مواد غذایی

نرخ گوشت مرغ

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کامل-تازه-بسته-بندی-کیسه-ای");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کامل-تازه-بسته-بندی-بشقابی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کامل-تازه-بسته-بندی-بشقابی-پاک-شده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ران-مرغ-با-پوست-بدون-دنبالچه-چربی-و-سرساق");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ران-مرغ-بدون-پوست-دنبالچه-چربی-و-سرساق");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مغز-ران-با-پوست-بدون-استخوان-کعب-ران");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مغز-ران-بدون-پوست-بدون-استخوان-کعب-ران");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ساق-مرغ-با-پوست-و-بدون-سرساق");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ساق-مرغ-بدون-پوست-و-سرساق");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سینه-مرغ-با-پوست-بدون-شش-گردن-و-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سینه-مرغ-بدون-پوست-شش-گردن-بال-و-بازو");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سینه-مرغ-بدون-پوست-شش-گردن-و-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ران-و-سینه-با-پوست-بدون-دنبالچه-شش-گردن-و-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ران-و-سینه-بدون-پوست-دنبالچه-شش-گردن-و-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بال-کبابی-ساده-بدون-نوک-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بال-کبابی-زعفرانی-بدون-نوک-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بازوی-کبابی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بازوی-کبابی-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مخلوط-بال-و-بازو-کبابی-ساده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مخلوط-بال-و-بازو-کبابی-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/فیله-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/فیله-مرغ-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گردن-مرغ-بدون-پوست");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/شنیسل-بدون-آرد");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/شنیسل-با-آرد");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-چینی-شنیسل-فیله");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/پاچینی-10-عددی-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-کباب-بی-استخوان-و-بدون-بازوی-ساده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-کباب-بی-استخوان-و-بدون-بازوی-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-کباب-با-استخوان-ساده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-کباب-با-استخوان-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کنتاکی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سینه-مرغ-سوخاری");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/دل-مرغ-پاک-کرده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جگر-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سنگدان-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/پای-مرغ-پاک-شده");" class="pointer">
عنوان قیمت(تومان) زمان
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای 6,800 6800 ۰۱ آبان
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی 6,700 6700 ۰۱ آبان
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده 7,600 7600 ۰۱ آبان
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 8,500 8500 ۰۱ آبان
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 10,000 10000 ۰۱ آبان
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 11,000 11000 ۰۱ آبان
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 11,700 11700 ۰۱ آبان
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 10,800 10800 ۰۱ آبان
ساق مرغ بدون پوست و سرساق 10,800 10800 ۰۱ آبان
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 10,100 10100 ۰۱ آبان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 11,000 11000 ۰۱ آبان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 10,800 10800 ۰۱ آبان
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 9,000 9000 ۰۱ آبان
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 10,400 10400 ۰۱ آبان
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 8,700 8700 ۰۱ آبان
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 8,700 8700 ۰۱ آبان
بازوی کبابی 10,000 10000 ۰۱ آبان
بازوی کبابی زعفرانی 10,000 10000 ۰۱ آبان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 9,400 9400 ۰۱ آبان
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 9,400 9400 ۰۱ آبان
فیله مرغ 15,800 15800 ۰۱ آبان
فیله مرغ زعفرانی 15,800 15800 ۰۱ آبان
گردن مرغ بدون پوست 2,900 2900 ۰۱ آبان
شنیسل بدون آرد 14,000 14000 ۰۱ آبان
شنیسل با آرد 12,400 12400 ۰۱ آبان
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 14,400 14400 ۰۱ آبان
پاچینی 10 عددی مرغ 9,000 9000 ۰۱ آبان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 15,400 15400 ۰۱ آبان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 15,400 15400 ۰۱ آبان
جوجه کباب با استخوان ساده 11,000 11000 ۰۱ آبان
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 11,000 11000 ۰۱ آبان
مرغ کنتاکی 9,000 9000 ۰۱ آبان
سینه مرغ سوخاری 9,000 9000 ۰۱ آبان
دل مرغ پاک کرده 6,100 6100 ۰۱ آبان
جگر مرغ 4,300 4300 ۰۱ آبان
سنگدان مرغ 4,300 4300 ۰۱ آبان
پای مرغ پاک شده 5,000 5000 ۰۱ آبان

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 800

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید