کد: 4101
بروزرسانی: سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز کاغذ و مقوا

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
کاغذ کرافت اندازه: 140 / گرماژ: 127 / واحد: کیلو گرم / برند: Asian Paper 2,100 2100 ۰۱ آبان
کاغذ پشت چسب دار اندازه: 70*50 3,350 3350 ۰۱ آبان
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 70*100 / واحد: بند / برند: فونیکس 119,000 119000 ۰۱ آبان
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 60*90 / واحد: بند / برند: فونیکس 94,000 94000 ۰۱ آبان
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ 14,000 14000 ۰۱ آبان
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: paperone 12,300 12300 ۰۱ آبان
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Zirax 10,400 10400 ۰۱ آبان
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Target 10,500 10500 ۰۱ آبان
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: کپی مکس طلایی 9,000 9000 ۰۱ آبان
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: کاغذ میلاد 10,500 10500 ۰۱ آبان
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: (Ecxel (Zirax 10,500 10500 ۰۱ آبان
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Xerox-Excel 10,000 10000 ۰۱ آبان
کاغذ A4 - A5 اندازه: A3 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Xerox-Business 23,000 23000 ۰۱ آبان
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Xerox-Business 10,100 10100 ۰۱ آبان
کاغذ A4 - A5 اندازه: A3 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Zirax 23,000 23000 ۰۱ آبان
کاغذ A4 - A5 اندازه: A5 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Perfect 5,400 5400 ۰۱ آبان
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Matrix 10,500 10500 ۰۱ آبان
کاغذ پلاست اندازه: 100*70 / گرماژ: 100 / واحد: بند 2,242,000 2242000 ۰۱ آبان
کاغذ پلاست اندازه: 100*70 / گرماژ: 150 / واحد: بند 2,242,000 2242000 ۰۱ آبان
کاغذ پلاست اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: بند 2,242,000 2242000 ۰۱ آبان
کاغذ پلاست اندازه: 70*50 / گرماژ: 400 / واحد: بند 2,242,000 2242000 ۰۱ آبان
کاغذ پلاست اندازه: 80 / گرماژ: 80 / واحد: پالت 2,242,000 2242000 ۰۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: بنفش 72,500 72500 ۰۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: بنفش 58,500 58500 ۰۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: بنفش 91,000 91000 ۰۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: بنفش 83,000 83000 ۰۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: بنفش 121,000 121000 ۰۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: بنفش 94,000 94000 ۰۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: چینی 121 69,500 69500 ۰۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: چینی 121 80,000 80000 ۰۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: چینی 121 89,000 89000 ۰۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: اندونزی 80,000 80000 ۰۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: اندونزی 62,000 62000 ۰۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 97,000 97000 ۰۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 69,000 69000 ۰۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: پری پرینت 115,000 115000 ۰۱ آبان
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 3,100 3100 ۰۱ آبان
کاغذ گلاسه براق اندازه: 90*60 / گرماژ: 90 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 3,350 3350 ۰۱ آبان
کاغذ گلاسه براق اندازه: 90*60 / گرماژ: 200 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 3,450 3450 ۰۱ آبان
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 3,500 3500 ۰۱ آبان
کاغذ گلاسه براق اندازه: 90*60 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 3,500 3500 ۰۱ آبان
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 200 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 3,500 3500 ۰۱ آبان
کاغذ گلاسه مات اندازه: 90*60 / گرماژ: 200 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 3,200 3200 ۰۱ آبان
کاغذ گلاسه مات اندازه: 90*60 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 3,100 3100 ۰۱ آبان
کاغذ گلاسه مات اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 3,100 3100 ۰۱ آبان
کاغذ گلاسه مات اندازه: 90*60 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 3,100 3100 ۰۱ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 230 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 3,480 3480 ۰۱ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 3,400 3400 ۰۱ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 3,400 3400 ۰۱ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 3,400 3400 ۰۱ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 3,400 3400 ۰۱ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 3,400 3400 ۰۱ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 3,400 3400 ۰۱ آبان

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 1403

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید