کد: 4101
بروزرسانی: یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰۵:۵۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز کاغذ و مقوا

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
کاغذ کرافت اندازه: 140 / گرماژ: 127 / واحد: کیلو گرم / برند: Asian Paper 21,000 21000 ۲۶ اسفند
کاغذ پشت چسب دار اندازه: 70*50 33,500 33500 ۲۶ اسفند
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 70*100 / واحد: بند / برند: فونیکس 1,190,000 1190000 ۲۶ اسفند
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 60*90 / واحد: بند / برند: فونیکس 940,000 940000 ۲۶ اسفند
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ 140,000 140000 ۲۶ اسفند
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: paperone 123,000 123000 ۲۶ اسفند
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Zirax 104,000 104000 ۲۶ اسفند
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Target 105,000 105000 ۲۶ اسفند
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: کپی مکس طلایی 90,000 90000 ۲۶ اسفند
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: کاغذ میلاد 105,000 105000 ۲۶ اسفند
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: (Ecxel (Zirax 105,000 105000 ۲۶ اسفند
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Xerox-Excel 100,000 100000 ۲۶ اسفند
کاغذ A4 - A5 اندازه: A3 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Xerox-Business 230,000 230000 ۲۶ اسفند
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Xerox-Business 101,000 101000 ۲۶ اسفند
کاغذ A4 - A5 اندازه: A3 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Zirax 230,000 230000 ۲۶ اسفند
کاغذ A4 - A5 اندازه: A5 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Perfect 54,000 54000 ۲۶ اسفند
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Matrix 105,000 105000 ۲۶ اسفند
کاغذ پلاست اندازه: 100*70 / گرماژ: 100 / واحد: بند 22,420,000 22420000 ۲۶ اسفند
کاغذ پلاست اندازه: 100*70 / گرماژ: 150 / واحد: بند 22,420,000 22420000 ۲۶ اسفند
کاغذ پلاست اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: بند 22,420,000 22420000 ۲۶ اسفند
کاغذ پلاست اندازه: 70*50 / گرماژ: 400 / واحد: بند 22,420,000 22420000 ۲۶ اسفند
کاغذ پلاست اندازه: 80 / گرماژ: 80 / واحد: پالت 22,420,000 22420000 ۲۶ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: بنفش 725,000 725000 ۲۶ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: بنفش 585,000 585000 ۲۶ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: بنفش 910,000 910000 ۲۶ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: بنفش 830,000 830000 ۲۶ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: بنفش 1,210,000 1210000 ۲۶ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: بنفش 940,000 940000 ۲۶ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: چینی 121 695,000 695000 ۲۶ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: چینی 121 800,000 800000 ۲۶ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: چینی 121 890,000 890000 ۲۶ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: اندونزی 800,000 800000 ۲۶ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: اندونزی 620,000 620000 ۲۶ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 970,000 970000 ۲۶ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 690,000 690000 ۲۶ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: پری پرینت 1,150,000 1150000 ۲۶ اسفند
کاغذ گلاسه مات اندازه: 90*60 / گرماژ: 200 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 32,000 32000 ۲۶ اسفند
کاغذ گلاسه مات اندازه: 90*60 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 31,000 31000 ۲۶ اسفند
کاغذ گلاسه مات اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 31,000 31000 ۲۶ اسفند
کاغذ گلاسه مات اندازه: 90*60 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 31,000 31000 ۲۶ اسفند
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 31,000 31000 ۲۶ اسفند
کاغذ گلاسه براق اندازه: 90*60 / گرماژ: 90 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 33,500 33500 ۲۶ اسفند
کاغذ گلاسه براق اندازه: 90*60 / گرماژ: 200 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 34,500 34500 ۲۶ اسفند
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 35,000 35000 ۲۶ اسفند
کاغذ گلاسه براق اندازه: 90*60 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 35,000 35000 ۲۶ اسفند
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 200 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 35,000 35000 ۲۶ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 230 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 34,800 34800 ۲۶ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 34,000 34000 ۲۶ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 34,000 34000 ۲۶ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 34,000 34000 ۲۶ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 34,000 34000 ۲۶ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 34,000 34000 ۲۶ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 34,000 34000 ۲۶ اسفند

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 2223

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید