کد: 4102
بروزرسانی: پنج شنبه, ۰۳ فروردين ۱۳۹۶ ۲۲:۳۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز محصولات پلیمری

قیمت بازار داخلی پلیمر
گریدکارخانهقیمت
1540تبریز61,500
190آریا ساسول52,500
1922لاله51,000
20بندر امام52,000
2004TCلاله51,000
2100لاله55,000
2102لاله51,000
2200Jایلام60,000
2420Dامیرکبیر55,000
2420Hامیرکبیر52,000
35بندر امام44,000
3840تبریز47,000
5110آریا ساسول52,000
52518جم43,000
5620شازند (اراک)62,000
62N07لرستان44,500
7240تبریز62,000
75بندر امام54,000
ABS N50قاید بصیر92,500
ABS0150تبریز93,000
BL3جم44,350
BL3مارون44,300
Bl3کرمانشاه45,000
EPS 200تبریز65,000
EPS 300تبریز64,500
EPS 400تبریز64,000
EX3امیرکبیر52,800
EX3جم55,100
EX3شازند (اراک)52,400
EX5جم45,000
EX5مارون45,000
EX5کرمانشاه45,000
F7000ایلام50,000
F7000مهر50,000
HI500بندر امام44,000
LL209AA شازند (اراک)50,000
LL209AAامیرکبیر51,000
LL209KJ شازند (اراک)51,000
LL22402مهاباد50,000
LL22501AAجم50,000
PBR 1551تخت جمشید58,800
PE100 (CRP100)مارون53,500
PET 781تندگویان43,000
PET 785تندگویان43,500
PET 821تندگویان44,000
PET 825تندگویان43,500
PP 060پلی نار51,000
PP 250پلی نار49,000
PP 332Cنوید زرشیمی65,000
PP 332Lنوید زرشیمی48,500
PP 440Gپ پ جم49,000
PP 440Lپ پ جم50,000
PP 510Lشازند (اراک)49,000
PP 510Lپ پ جم49,000
PP 525Jنوید زرشیمی50,000
PP 548Rپ پ جم51,000
PP 550Jپ پ جم53,000
PP 552Rشازند (اراک)50,000
PP 552Rپ پ جم53,000
PP C30Gمارون51,000
PP C30Sمارون51,000
PP MR230مارون53,000
PP R40مارون51,000
PP RP340Rپ پ جم50,000
PP V30Sمارون65,000
PP Z30Gمارون49,000
PP Z30Sمارون48,500
PP ZR230نوید زرشیمی53,500
PVC S57آبادان45,600
PVC S60بندر امام42,000
PVC S65اروند39,000
PVC S65بندر امام40,000
PVC S65غدیر39,500
PVC S70بندر امام42,500
قیمت بازار جهانی پلیمر
عنوانقیمت
پلی اتیلن سبک ترکیه5
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه5
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس1,300
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان5
پلی اتیلن سبک خطی چین1,138
پلی اتیلن سبک خلیج فارس1,355
پلی اتیلن سبک هندوستان5
پلی اتیلن سبک چین1,195
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه5
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس1,210
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان5
پلی اتیلن سنگین بادی چین1,093
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه10
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان5
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین1,090
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه5
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس1,245
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان5
پلی اتیلن سنگین فیلم چین1,128

 

منبع: پلیمران

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 246

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید