کد: 4102
بروزرسانی: دوشنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ ۲۲:۴۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز محصولات پلیمری

قیمت بازار داخلی پلیمر
گریدکارخانهقیمت
1540تبریز53,500
190آریا ساسول49,200
1922لاله50,600
20بندر امام50,600
2004TCلاله49,600
2100لاله54,000
2102لاله49,500
2200Jایلام60,000
2420Dامیرکبیر54,000
2420Hامیرکبیر49,500
35بندر امام43,000
3840تبریز47,500
5110آریا ساسول44,300
52518جم43,500
5620شازند (اراک)56,000
62N07لرستان44,500
7240تبریز56,300
75بندر امام50,800
ABS N50قاید بصیر86,000
ABS0150تبریز90,000
BL3جم44,350
BL3مارون44,300
Bl3کرمانشاه43,100
EPS 200تبریز57,000
EPS 300تبریز58,000
EPS 400تبریز57,000
EX3امیرکبیر47,750
EX3جم47,500
EX3شازند (اراک)47,550
EX5جم43,100
EX5مارون43,100
EX5کرمانشاه42,600
F7000ایلام43,400
F7000مهر43,500
HI500بندر امام44,300
LL209AA شازند (اراک)46,500
LL209AAامیرکبیر46,800
LL209KJ شازند (اراک)46,000
LL22402مهاباد47,200
LL22501AAجم47,400
PBR 1551تخت جمشید51,600
PE100 (CRP100)مارون47,950
PET 781تندگویان44,600
PET 785تندگویان44,000
PET 821تندگویان45,200
PET 825تندگویان43,300
PP 060پلی نار46,800
PP 250پلی نار48,400
PP 332Cنوید زرشیمی52,500
PP 332Lنوید زرشیمی56,500
PP 440Gپ پ جم46,000
PP 440Lپ پ جم46,600
PP 510Lشازند (اراک)47,500
PP 510Lپ پ جم45,100
PP 525Jنوید زرشیمی47,500
PP 548Rپ پ جم46,600
PP 550Jپ پ جم47,000
PP 552Rشازند (اراک)46,800
PP 552Rپ پ جم47,000
PP C30Gمارون44,500
PP C30Sمارون44,700
PP MR230مارون59,000
PP R40مارون48,500
PP RP340Rپ پ جم46,000
PP V30Sمارون46,700
PP Z30Gمارون44,500
PP Z30Sمارون47,400
PP ZR230نوید زرشیمی59,000
PVC S57آبادان45,000
PVC S60بندر امام31,000
PVC S65اروند38,300
PVC S65بندر امام39,300
PVC S65غدیر38,500
PVC S70بندر امام42,000
قیمت بازار جهانی پلیمر
عنوانقیمت
پلی اتیلن سبک ترکیه5
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه5
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس1,205
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان5
پلی اتیلن سبک خطی چین1,133
پلی اتیلن سبک خلیج فارس1,220
پلی اتیلن سبک هندوستان5
پلی اتیلن سبک چین1,330
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه5
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس1,130
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان5
پلی اتیلن سنگین بادی چین1,105
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه15
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان5
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین1,110
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه5
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس1,115
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان5
پلی اتیلن سنگین فیلم چین1,138

 

منبع: پلیمران

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 150

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید