کد: 4102
بروزرسانی: یکشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۵۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز محصولات پلیمری

قیمت بازار داخلی پلیمر

گریدکارخانهقیمت
1540تبریز49,500
190آریا ساسول43,500
1922لاله51,000
20بندر امام43,800
2004TCلاله49,000
2100لاله52,500
2102لاله43,500
2200Jایلام60,000
2420Dامیرکبیر52,500
2420Hامیرکبیر43,000
35بندر امام39,000
3840تبریز43,500
5110آریا ساسول42,200
52518جم39,000
5620شازند (اراک)60,000
62N07لرستان44,500
7240تبریز54,500
75بندر امام52,700
ABS N50قاید بصیر76,000
ABS0150تبریز90,000
BL3جم44,350
BL3مارون44,300
Bl3کرمانشاه40,600
EPS 200تبریز62,000
EPS 300تبریز61,000
EPS 400تبریز60,000
EX3امیرکبیر48,350
EX3جم49,000
EX3شازند (اراک)48,500
EX5جم41,500
EX5مارون40,200
EX5کرمانشاه40,600
F7000ایلام42,800
F7000مهر42,800
HI500بندر امام49,000
LL209AA شازند (اراک)43,000
LL209AAامیرکبیر44,000
LL209KJ شازند (اراک)51,000
LL22402مهاباد44,000
LL22501AAجم44,700
PBR 1551تخت جمشید50,000
PE100 (CRP100)مارون48,000
PET 781تندگویان41,000
PET 785تندگویان40,000
PET 821تندگویان42,500
PET 825تندگویان42,000
PP 060پلی نار50,000
PP 250پلی نار49,900
PP 332Cنوید زرشیمی59,000
PP 332Lنوید زرشیمی49,500
PP 440Gپ پ جم52,000
PP 440Lپ پ جم59,300
PP 510Lشازند (اراک)46,000
PP 510Lپ پ جم46,000
PP 525Jنوید زرشیمی47,000
PP 548Rپ پ جم50,000
PP 550Jپ پ جم46,000
PP 552Rشازند (اراک)48,000
PP 552Rپ پ جم48,000
PP C30Gمارون46,700
PP C30Sمارون46,000
PP MR230مارون75,000
PP R40مارون53,500
PP RP340Rپ پ جم51,000
PP V30Sمارون60,000
PP Z30Gمارون49,000
PP Z30Sمارون48,000
PP ZR230نوید زرشیمی75,000
PVC S57 (موجود)آبادان42,500
PVC S60 (موجود)بندر امام36,500
PVC S65 (موجود)اروند36,500
PVC S65 (موجود)بندر امام36,500
PVC S65 (موجود)غدیر36,500
PVC S70 (موجود)بندر امام42,000

قیمت بازار جهانی پلیمر

عنوانقیمت
پلی اتیلن سبک ترکیه5
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه5
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس1,230
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان5
پلی اتیلن سبک خطی چین1,075
پلی اتیلن سبک خلیج فارس1,280
پلی اتیلن سبک هندوستان5
پلی اتیلن سبک چین1,140
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه5
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس1,180
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان5
پلی اتیلن سنگین بادی چین1,050
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه5
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان5
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین1,050
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه5
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس1,170
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان5
پلی اتیلن سنگین فیلم چین1,095

 

منبع: پلیمران

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 353

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید