کد: 4102
بروزرسانی: شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۲:۴۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز محصولات پلیمری

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان
Bl3 / جم 1,020,000 1020000 ۱۴:۳۰:۰۴
EX3 / جم 600,000 600000 ۷ آذر
EX5 / جم 1,200,000 1200000 ۱۴:۳۰:۰۴
52518 / جم 1,450,000 1450000 ۱۴:۳۰:۰۴
F7000 / مهر 1,180,000 1180000 ۱۴:۳۰:۰۴
1922 / لاله 640,000 640000 ۲۶ تیر
2100 / لاله 830,000 830000 ۲۵ تیر
2102 / لاله 1,100,000 1100000 ۱۴:۳۰:۰۴
Bl3 / مارون 1,020,000 1020000 ۱۴:۳۰:۰۴
EX5 / مارون 1,180,000 1180000 ۱۴:۳۰:۰۴
LL22501AA / جم 640,000 640000 ۱۹ تیر
1540 / تبریز 990,000 990000 ۱۴ مرداد
2004TC / لاله 505,000 505000 ۲۹ شهریور
3840 / تبریز 980,000 980000 ۱۴:۳۰:۰۴
7240 / تبریز 1,350,000 1350000 ۱۴:۳۰:۰۴
2200J / ایلام 415,000 415000 ۳۱ تیر
F7000 / ایلام 1,160,000 1160000 ۱۴:۳۰:۰۴
PP R40 / مارون 800,000 800000 ۱۷ تیر
62N07 / لرستان 445,000 445000 ۱۹ خرداد
ABS0150 / تبریز 1,150,000 1150000 ۸ مرداد
EPS 200 / تبریز 620,000 620000 ۱۹ خرداد
EPS 300 / تبریز 610,000 610000 ۱۹ خرداد
EPS 400 / تبریز 600,000 600000 ۱۹ خرداد
PP 440G / پ پ جم 1,350,000 1350000 ۱۴:۳۰:۰۴
PP 440L / پ پ جم 1,250,000 1250000 ۱۴:۳۰:۰۴
PP 510L / پ پ جم 1,230,000 1230000 ۱۴:۳۰:۰۴
PP 548R / پ پ جم 1,370,000 1370000 ۲۵ مهر
PP 550J / پ پ جم 1,730,000 1730000 ۱۶ مهر
PP 552R / پ پ جم 1,170,000 1170000 ۱۴:۳۰:۰۴
PP C30G / مارون 540,000 540000 ۲۰ آبان
PP C30S / مارون 1,780,000 1780000 ۱۶ مهر
PP V30S / مارون 780,000 780000 ۸ خرداد
PP Z30G / مارون 550,000 550000 ۲۹ آذر
PP Z30S / مارون 1,550,000 1550000 ۱۴:۳۰:۰۴
PP MR230 / مارون 1,650,000 1650000 ۲۵ مهر
20 / بندر امام 1,170,000 1170000 ۱۴:۳۰:۰۴
35 / بندر امام 1,170,000 1170000 ۱۴:۳۰:۰۴
75 / بندر امام 810,000 810000 ۲۶ تیر
Bl3 / کرمانشاه 1,000,000 1000000 ۱۴:۳۰:۰۴
EX3 / امیرکبیر 970,000 970000 ۱۰ مرداد
EX3 / امیرکبیر 710,000 710000 ۹ بهمن
EX5 / کرمانشاه 1,170,000 1170000 ۱۴:۳۰:۰۴
LL22402 / مهاباد 490,000 490000 ۹ دی
PP 060 / پلی نار 500,000 500000 ۲۱ خرداد
PP 250 / پلی نار 499,000 499000 ۱۹ خرداد
PP RP340R / پ پ جم 780,000 780000 ۲۸ خرداد
2420D / امیرکبیر 1,200,000 1200000 ۲۳ مهر
2420H / امیرکبیر 1,100,000 1100000 ۱۴:۳۰:۰۴
190 / آریا ساسول 1,100,000 1100000 ۱۴:۳۰:۰۴
HI500 / بندر امام 1,250,000 1250000 ۲۵ مهر
5110 / آریا ساسول 1,200,000 1200000 ۱۴:۳۰:۰۴
LL209AA / امیرکبیر 1,170,000 1170000 ۱۴:۳۰:۰۴
PET 781 / تندگویان 615,000 615000 ۱۲ اسفند
PET 785 / تندگویان 610,000 610000 ۱۲ اسفند
PET 821 / تندگویان 720,000 720000 ۱۵ فروردین
PET 825 / تندگویان 650,000 650000 ۱۵ اسفند
ABS N50 / قاید بصیر 1,100,000 1100000 ۱۰ مرداد
EX3 / شازند (اراک) 965,000 965000 ۱۰ مرداد
EX3 / شازند (اراک) 706,000 706000 ۹ بهمن
PE100 (CRP100) / مارون 965,000 965000 ۱۰ مرداد
PE100 (CRP100) / مارون 710,000 710000 ۹ بهمن
5620 / شازند (اراک) 750,000 750000 ۱۵ مهر
PBR 1551 / تخت جمشید 900,000 900000 ۶ مرداد
PP 332C / نوید زرشیمی 870,000 870000 ۷ مرداد
PP 332L / نوید زرشیمی 860,000 860000 ۷ مرداد
PP 510L / شازند (اراک) 765,000 765000 ۲۸ خرداد
PP 525J / نوید زرشیمی 500,000 500000 ۱۷ تیر
PP 552R / شازند (اراک) 845,000 845000 ۲۸ خرداد
PVC S65 (موجود) / غدیر 570,000 570000 ۲۶ تیر
پلی اتیلن سبک چین 11,100 11100 ۳۱ شهریور
LL209AA / شازند (اراک) 1,120,000 1120000 ۱۴:۳۰:۰۴
LL209KJ / شازند (اراک) 600,000 600000 ۵ اسفند
PP ZR230 / نوید زرشیمی 800,000 800000 ۲۸ خرداد
PVC S65 (موجود) / اروند 575,000 575000 ۲۶ تیر
PVC S57 (موجود) / آبادان 475,000 475000 ۳ بهمن
پلی اتیلن سبک ترکیه 11,250 11250 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سبک خطی چین 11,000 11000 ۱۹ شهریور
PVC S60 (موجود) / بندر امام 380,000 380000 ۴ شهریور
PVC S65 (موجود) / بندر امام 580,000 580000 ۲۶ تیر
PVC S70 (موجود) / بندر امام 420,000 420000 ۱۹ خرداد
پلی اتیلن سبک هندوستان 11,100 11100 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه 11,100 11100 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سبک خلیج فارس 12,300 12300 ۱۹ شهریور
پلی اتیلن سنگین بادی چین 12,600 12600 ۸ مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم چین 12,820 12820 ۸ مهر
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان 10,650 10650 ۸ مهر
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه 12,350 12350 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین 11,550 11550 ۸ مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه 12,550 12550 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس 11,470 11470 ۱۹ شهریور
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه 11,100 11100 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان 12,300 12300 ۸ مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان 12,350 12350 ۸ مهر
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس 12,800 12800 ۱۹ شهریور
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس 12,650 12650 ۱۹ شهریور
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان 12,100 12100 ۸ مهر

 

منبع: پلیمران

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 837

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید