کد: 4102
بروزرسانی: دوشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۱۹:۲۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز محصولات پلیمری

قیمت بازار داخلی پلیمر
گریدکارخانهقیمت
1540تبریز57,500
190آریا ساسول49,000
1922لاله53,000
20بندر امام48,800
2004TCلاله49,000
2100لاله53,000
2102لاله48,800
2200Jایلام60,000
2420Dامیرکبیر53,000
2420Hامیرکبیر49,500
35بندر امام42,700
3840تبریز47,700
5110آریا ساسول45,700
52518جم42,800
5620شازند (اراک)60,000
62N07لرستان44,500
7240تبریز57,500
75بندر امام49,500
ABS N50قاید بصیر78,800
ABS0150تبریز80,500
BL3جم44,350
BL3مارون44,300
Bl3کرمانشاه43,600
EPS 200تبریز63,000
EPS 300تبریز62,500
EPS 400تبریز62,000
EX3امیرکبیر49,750
EX3جم48,500
EX3شازند (اراک)49,650
EX5جم45,200
EX5مارون45,000
EX5کرمانشاه44,900
F7000ایلام45,000
F7000مهر45,500
HI500بندر امام44,700
LL209AA شازند (اراک)48,800
LL209AAامیرکبیر49,500
LL209KJ شازند (اراک)50,000
LL22402مهاباد47,300
LL22501AAجم47,500
PBR 1551تخت جمشید57,000
PE100 (CRP100)مارون52,000
PET 781تندگویان43,500
PET 785تندگویان43,300
PET 821تندگویان44,000
PET 825تندگویان43,500
PP 060پلی نار53,000
PP 250پلی نار50,800
PP 332Cنوید زرشیمی52,000
PP 332Lنوید زرشیمی50,500
PP 440Gپ پ جم52,500
PP 440Lپ پ جم54,500
PP 510Lشازند (اراک)49,000
PP 510Lپ پ جم49,000
PP 525Jنوید زرشیمی50,000
PP 548Rپ پ جم56,000
PP 550Jپ پ جم52,000
PP 552Rشازند (اراک)49,000
PP 552Rپ پ جم48,500
PP C30Gمارون51,000
PP C30Sمارون49,000
PP MR230مارون61,500
PP R40مارون53,500
PP RP340Rپ پ جم54,500
PP V30Sمارون60,000
PP Z30Gمارون48,500
PP Z30Sمارون49,000
PP ZR230نوید زرشیمی61,500
PVC S57آبادان42,000
PVC S60بندر امام42,000
PVC S65اروند36,500
PVC S65بندر امام38,000
PVC S65غدیر37,000
PVC S70بندر امام42,000
قیمت بازار جهانی پلیمر
عنوانقیمت
پلی اتیلن سبک ترکیه5
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه5
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس1,270
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان5
پلی اتیلن سبک خطی چین1,118
پلی اتیلن سبک خلیج فارس1,335
پلی اتیلن سبک هندوستان5
پلی اتیلن سبک چین1,205
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه5
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس1,190
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان5
پلی اتیلن سنگین بادی چین1,065
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه5
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان5
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین1,095
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه5
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس1,195
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان5
پلی اتیلن سنگین فیلم چین1,113

 

منبع: پلیمران

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 292

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید