کد: 4102
بروزرسانی: پنج شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ۲۲:۰۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز محصولات پلیمری

قیمت بازار داخلی پلیمر

گریدکارخانهقیمت
1540تبریز54,500
190آریا ساسول45,800
1922لاله60,000
20بندر امام46,600
2004TCلاله48,500
2100لاله49,000
2102لاله45,500
2200Jایلام41,500
2420Dامیرکبیر49,200
2420Hامیرکبیر46,500
35بندر امام42,000
3840تبریز43,500
5110آریا ساسول44,000
52518جم42,500
5620شازند (اراک)70,000
62N07لرستان44,500
7240تبریز59,000
75بندر امام49,500
ABS N50قاید بصیر83,000
ABS0150تبریز83,500
Bl3کرمانشاه42,900
EPS 200تبریز62,000
EPS 300تبریز61,000
EPS 400تبریز60,000
EX3امیرکبیر47,500
EX3جم46,500
EX3شازند (اراک)47,250
EX5جم43,500
EX5مارون43,500
EX5کرمانشاه43,500
F7000ایلام44,000
F7000مهر44,500
HI500بندر امام52,200
LL209AA شازند (اراک)43,000
LL209AAامیرکبیر44,000
LL209KJ شازند (اراک)50,500
LL22402مهاباد43,500
LL22501AAجم43,500
PBR 1551تخت جمشید53,500
PE100 (CRP100)مارون46,500
PET 781تندگویان47,500
PET 785تندگویان47,500
PET 821تندگویان48,000
PET 825تندگویان47,500
PP 060پلی نار50,000
PP 250پلی نار49,900
PP 332Cنوید زرشیمی58,000
PP 332Lنوید زرشیمی50,500
PP 440Gپ پ جم49,800
PP 440Lپ پ جم49,500
PP 510Lشازند (اراک)45,000
PP 510Lپ پ جم45,000
PP 525Jنوید زرشیمی50,000
PP 548Rپ پ جم49,000
PP 550Jپ پ جم46,500
PP 552Rشازند (اراک)44,000
PP 552Rپ پ جم44,000
PP C30Gمارون46,700
PP C30Sمارون44,500
PP MR230مارون60,000
PP R40مارون53,500
PP RP340Rپ پ جم53,500
PP V30Sمارون47,500
PP Z30Gمارون46,500
PP Z30Sمارون44,500
PP ZR230نوید زرشیمی60,000
PVC S57 (موجود)آبادان42,500
PVC S60 (موجود)بندر امام36,500
PVC S65 (موجود)اروند37,500
PVC S65 (موجود)بندر امام38,000
PVC S65 (موجود)غدیر37,500
PVC S70 (موجود)بندر امام42,000

قیمت بازار جهانی پلیمر

عنوانقیمت
پلی اتیلن سبک ترکیه5
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه5
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس1,230
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان5
پلی اتیلن سبک خطی چین1,075
پلی اتیلن سبک خلیج فارس1,280
پلی اتیلن سبک هندوستان5
پلی اتیلن سبک چین1,140
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه5
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس1,180
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان5
پلی اتیلن سنگین بادی چین1,050
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه5
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان5
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین1,050
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه5
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس1,170
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان5
پلی اتیلن سنگین فیلم چین1,095

 

منبع: پلیمران

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 396

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید