کد: 4105
بروزرسانی: سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ۱۰:۴۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز بلیط قطار

قیمت و نرخ های بلیط قطار بر اساس استعلام از شرکت حمل و نقل ریلی رجا و مصوبه تابستان 1395 اعلام شده است. تمامی قیمت های اعلام شده بلیط قطار به ریال می باشد. 

 

مبدامقصدنوع قطارقیمتروزهای حرکت
تهرانمشهدپردیس (تندرو) 956,000 همه روزه
تهرانمشهدپردیس (تندرو) 956,000 همه روزه
تهرانمشهدپردیس (تندرو) 956,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره فدک با عصرانه 1,200,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره اکونومی فدک 1,355,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره فدک با هتل و عصرانه فدک 2,100,000 همه روزه
تهرانمشهدشش تخته کویر 680,000 همه روزه
تهرانمشهدپرستو 1,034,000 همه روزه
تهرانمشهدصبا اتوبوسی 480,000 همه روزه
تهرانمشهدپردیس(تندرو) 880,000 همه روزه
تهرانمشهدشش تخته مهتاب 740,000 همه روزه
تهرانمشهدشش تخته درجه یک میلاد 747,500 یکروز در میان
تهرانمشهدصبا اتوبوسی دو طبقه 473,000 همه روزه
تهرانمشهدلوکس چهار تخته توس 914,000 همه روزه
تهرانمشهدلوکس چهار تخته اکسپرس 951,500 همه روزه
تهرانمشهدغزال بنیاد 1,036,000 همه روزه
تهرانمشهدغزال بنیاد(vip) 1,224,500 همه روزه
تهرانمشهددرجه یک شش تخته کوثر 705,500 همه روزه
تهرانمشهدغزال ریل سیر 1,003,000 همه روزه
تهرانمشهدچهار تخته سبز 938,000 همه روزه
تهرانمشهدچهار تخته سبزویژه 1,371,500 همه روزه
تهرانمشهدلوکس چهار نفری غدیر 1,124,000 همه روزه
تهرانمشهد پرستو 1,034,000 همه روزه
تهرانمشهد زندگی با شام ویژه 1,054,000 یکروز در میان
تهرانمشهد زندگی با شام 1,324,000 یکروز در میان
تهرانمشهد زندگی با عصرانه 1,094,000 یکروز در میان
تهرانمشهد چهار تخته پلور سبز 1,004,000 یکروز در میان
تهرانمشهد چهار تخته لوکس 1,112,000 یکروز در میان
تهرانمشهد پنج ستاره ویژه فدک 2,054,000 همه روزه
تهرانمشهد پنج ستاره بیزنس فدک 1,454,000 همه روزه
تهرانمشهد پنج ستاره بیزنس با هتل فدک 2,654,000 همه روزه
تهرانمشهد پنج ستاره ویژه با هتل فدک 4,554,000 همه روزه
تهرانمشهد پنج ستاره با هتل و عصرانه فدک 2,100,000 همه روزه
تهرانمشهدنور 1,094,000 همه روزه
تهرانمشهدنور(vip) 1,395,500 همه روزه
تهرانمشهدچهار تخته سیمرغ 938,000 همه روزه
تهرانمشهدسروش 1,049,000 یکروز در میان
تهرانمشهدشش تخته کویر 680,000 همه روزه
تهرانمشهدغزال بنیاد 1,036,000 همه روزه
تهرانمشهدغزال بنیاد(vip) 1,224,500 همه روزه
تهرانسمناناتوبوسی(صبا) 85,000 همه روزه
تهرانخوافشش تخته پارسی 639,500 یکروز در میان
تهرانطبسلوکس شش تخته پارسی 732,000 یکروز در میان
تهرانطبسچهار تخته پلور سبز 1,023,500 یکروز در میان
سمنانمشهد اتوبوسی نگین 361,000 همه روزه
شاهرودمشهدشش تخته لوکس مهتاب 318,000 همه روزه
آزادورمشهداتبوسی صبا 151,000 همه روزه
طبسمشهدلوکس چهار نفری سفیر 2,865,000 یکروز در میان
طبسمشهدکوپه ای مبله سفیر 221,500 یکروز در میان
طبسمشهداتوبوسی درجه یک سفیر 178,000 یکروز در میان
اصفهانمشهدچهار تخته غزال 1,141,000 همه روزه
اصفهانمشهدنور 1,261,000 همه روزه
اصفهانمشهدنور 1,261,000 همه روزه
اصفهانمشهدلوکس چهار نفری غدیر 1,320,000 همه روزه
شیرازمشهدچهار تخته پلور سبز 1,160,500 یکروز در میان
تبریزمشهدلوکس چهار تخته توس 1,279,000 همه روزه
تبریزمشهدلوکس چهار تخته اکسپرس 1,357,000 همه روزه
تبریزمشهدچهار تخته خلیج فارس 1,105,000 همه روزه
تبریزمشهدشش تخته میلاد 937,000 همه روزه
اهوازمشهدشش تخته لوکس مهتاب 1,105,000 همه روزه
اهوازمشهدشش تخته پارسی 1,149,500 یکروز در میان
اهوازمشهدچهار تخته پلور سبز 1,490,500 یکروز در میان
زنجانمشهدچهارتخته اکسپرس 974,000 همه روزه
زنجانمشهدغزال بنیاد 1,355,000 یکروز در میان
قزوینمشهدغزال بنیاد 1,206,000 یکروز در میان
قزوینمشهددرجه یک شش تخته تبدیلی 699,500 همه روزه
قزوینمشهددرجه یک چهار تخته خلیج فارس 807,500 همه روزه
کرجمشهدشش تخته پارسی 595,000 همه روزه
کرجمشهدچهار تخته پلور سبز 795,000 همه روزه
کرجمشهدنور 1,146,500 یکروز در میان
کاشانمشهدچهار تخته پلور سبز 849,000 یکروز در میان
قممشهدلوکس شش تخته پارسی 674,000 همه روزه
قممشهدشش نفره 716,500 همه روزه
قممشهدسروش 1,030,000 همه روزه
قممشهدسروش 1,030,000 همه روزه
قممشهدجهار تخته اکسپرس 938,000 همه روزه
قممشهدپنج ستاره ویژه فدک 2,337,000 همه روزه
قممشهدپنج ستاره بیزنس فدک 170,050 همه روزه
قممشهدپنج ستاره فدک با عصرانه 1,432,000 همه روزه
قممشهدپنج ستاره با هتل و عصرانه فدک 2,311,000 همه روزه
ملایر-اراکمشهدسروش 1,268,000 همه روزه
ملایر-اراکمشهدچهار تخته پلور سبز 1,147,500 همه روزه
یزدمشهدغزال ریل سیر 1,034,000 یکروز در میان
کرمانمشهدلوکس شش نفری 728,000 همه روزه
کرمانمشهدغزال بنیاد 944,000 همه روزه
بندرعباسمشهدغزال ریل سیر 1,306,000 همه روزه
بندرعباسمشهددرجه یک خواب-تهویه دار 999,500 همه روزه
ساریمشهد شش تخته پارسی 700,000 یکروز در میان
ساریمشهد چهار تخته پلور سبز 920,000 یکروز در میان
تهراناهوازمعمولی صندلی 275,000 همه روزه
تهراناهوازدو اتوبوسی 220,000 همه روزه
تهراناهوازلوکس چهار تخته نگین 813,500 همه روزه
تهراناهوازشش تخته لوکس مهتاب 656,000 همه روزه
تهرانخرمشهرشش تخته لوکس مهتاب 624,000 همه روزه
تهراناندیمشکشش تخته لوکس مهتاب 465,500 یکروز در میان
تهرانتبریزشش نفره 372,500 همه روزه
تهرانتبریزدرجه یک سهند 516,000 همه روزه
تهرانتبریزچهار تخته خلیج فارس 495,000 همه روزه
تهرانتبریزشش تخته میلاد 462,000 همه روزه
تهرانمراغهدرجه یک شش تخته 296,500 یکروز در میان
تهرانمراغهچهار تخته خلیج فارس 455,000 همه روزه
تهرانمراغهشش تخته زاگرس 268,000 همه روزه
تهرانزنجانمعمولی صندلی 140,000 همه روزه
تهرانمیانهاتوبوسی نگین 231,000 همه روزه
تهرانمیانهاتوبوسی نگین 231,000 همه روزه
تهرانمیانهمعمولی صندلی 213,500 همه روزه
تهراناصفهان۴تخته خلیج فارس 385,500 یکروز در میان
تهرانشیراز۴تخته پلور سبز 779,000 همه روزه
تهرانشیرازنور 889,000 همه روزه
تهرانشیرازپنج ستاره ویژه فدک 2,054,000 یکروز در میان
تهرانشیرازپنج ستاره بیزنس فدک 1,454,000 یکروز در میان
تهرانشیرازپنج ستاره اکونومی فدک 1,355,000 یکروز در میان
تهرانشیرازپنج ستاره فدک با عصرانه 1,200,000 یکروز در میان
تهرانیزدپردیس تندرو 429,000 همه روزه
تهرانیزدپردیس تندرو 429,000 همه روزه
تهرانیزدلوکس ۴نفری غدیر 696,500 همه روزه
تهرانیزدشش تخته مهتاب 381,500 همه روزه
تهرانکرمانلوکس شش نفری 584,000 همه روزه
تهرانکرمان غزال بنیاد 1,086,500 یکروز در میان
تهرانزاهدانلوکس شش نفری 803,000 همه روزه
تهرانزاهدانچهار تخته البرز 1,022,000 همه روزه
تهرانزاهدانلوکس ۶ نفری 730,000 همه روزه
تهرانبندرعباسلوکس شش نفری 737,000 همه روزه
تهرانبندرعباسغزال بنیاد 1,038,500 همه روزه
تهرانبندرعباسغزال بنیاد(vip) 1,177,500 همه روزه
تهرانبندرعباسچهار تخته البرز 925,000 یکروز در میان
تهرانبندرعباسچهار تخته مهر البرز 925,000 یکروز در میان
اصفهانبندرعباسچهار تخته البرز 815,500 یکروز در میان
تهرانساری معمولی صندلی 143,000 همه روزه
تهرانساری اتوبوسی 114,000 همه روزه
تهرانگرگانلوکس شش تخته پارسی 324,500 همه روزه
تهرانگرگانلوکس چهار نفری البرز 440,000 یکروز در میان
تهرانگرگانلوکس شش تخته پارسی 324,500 یکروز در میان
تهرانفیروزکوهدرجه ۲ اتوبوسی 3,500 همه روزه
مشهدتهرانپردیس (تندرو) 956,000 همه روزه
مشهدتهرانپردیس (تندرو) 956,000 همه روزه
مشهدتهرانپردیس (تندرو) 956,000 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره فدک با عصرانه 1,200,000 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره اکونومی فدک 1,355,000 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره فدک با هتل و عصرانه فدک 2,100,000 همه روزه
مشهدتهرانشش تخته کویر 680,000 همه روزه
مشهدتهرانپرستو 1,034,000 همه روزه
مشهدتهرانصبا اتوبوسی 480,000 همه روزه
مشهدتهرانپردیس(تندرو) 880,000 همه روزه
مشهدتهرانشش تخته مهتاب 740,000 همه روزه
مشهدتهرانشش تخته درجه یک میلاد 747,500 یکروز در میان
مشهدتهرانصبا اتوبوسی دو طبقه 473,000 همه روزه
مشهدتهرانلوکس چهار تخته توس 914,000 همه روزه
مشهدتهرانلوکس چهار تخته اکسپرس 951,500 همه روزه
مشهدتهرانغزال بنیاد 1,036,000 همه روزه
مشهدتهرانغزال بنیاد(vip) 1,224,500 همه روزه
مشهدتهراندرجه یک شش تخته کوثر 705,500 همه روزه
مشهدتهرانغزال ریل سیر 1,003,000 همه روزه
مشهدتهرانچهار تخته سبز 938,000 همه روزه
مشهدتهرانچهار تخته سبزویژه 1,371,500 همه روزه
مشهدتهرانلوکس چهار نفری غدیر 1,124,000 همه روزه
مشهد تهرانپرستو 1,034,000 همه روزه
مشهد تهرانزندگی با شام ویژه 1,054,000 یکروز در میان
مشهد تهرانزندگی با شام 1,324,000 یکروز در میان
مشهد تهرانزندگی با عصرانه 1,094,000 یکروز در میان
مشهد تهرانچهار تخته پلور سبز 1,004,000 یکروز در میان
مشهد تهرانچهار تخته لوکس 1,112,000 یکروز در میان
مشهد تهرانپنج ستاره ویژه فدک 2,054,000 همه روزه
مشهد تهرانپنج ستاره بیزنس فدک 1,454,000 همه روزه
مشهد تهرانپنج ستاره بیزنس با هتل فدک 2,654,000 همه روزه
مشهد تهرانپنج ستاره ویژه با هتل فدک 4,554,000 همه روزه
مشهد تهرانپنج ستاره با هتل و عصرانه فدک 2,100,000 همه روزه
مشهدتهراننور 1,094,000 همه روزه
مشهدتهراننور(vip) 1,395,500 همه روزه
مشهدتهرانچهار تخته سیمرغ 938,000 همه روزه
مشهدتهرانسروش 1,049,000 یکروز در میان
مشهدتهرانشش تخته کویر 680,000 همه روزه
مشهدتهرانغزال بنیاد 1,036,000 همه روزه
مشهدتهرانغزال بنیاد(vip) 1,224,500 همه روزه
سمنانتهراناتوبوسی(صبا) 85,000 همه روزه
خوافتهرانشش تخته پارسی 639,500 یکروز در میان
طبستهرانلوکس شش تخته پارسی 732,000 یکروز در میان
طبستهرانچهار تخته پلور سبز 1,023,500 یکروز در میان
مشهدسمناناتوبوسی نگین 361,000 همه روزه
مشهدشاهرودشش تخته لوکس مهتاب 318,000 همه روزه
مشهدآزادوراتبوسی صبا 151,000 همه روزه
مشهدطبسلوکس چهار نفری سفیر 2,865,000 یکروز در میان
مشهدطبسکوپه ای مبله سفیر 221,500 یکروز در میان
مشهدطبساتوبوسی درجه یک سفیر 178,000 یکروز در میان
مشهداصفهانچهار تخته غزال 1,141,000 همه روزه
مشهداصفهاننور 1,261,000 همه روزه
مشهداصفهاننور 1,261,000 همه روزه
مشهداصفهانلوکس چهار نفری غدیر 1,320,000 همه روزه
مشهدشیرازچهار تخته پلور سبز 1,160,500 یکروز در میان
مشهدتبریزلوکس چهار تخته توس 1,279,000 همه روزه
مشهدتبریزلوکس چهار تخته اکسپرس 1,357,000 همه روزه
مشهدتبریزچهار تخته خلیج فارس 1,105,000 همه روزه
مشهدتبریزشش تخته میلاد 937,000 همه روزه
مشهداهوازشش تخته لوکس مهتاب 1,105,000 همه روزه
مشهداهوازشش تخته پارسی 1,149,500 یکروز در میان
مشهداهوازچهار تخته پلور سبز 1,490,500 یکروز در میان
مشهدزنجانچهارتخته اکسپرس 974,000 همه روزه
مشهدزنجانغزال بنیاد 1,355,000 یکروز در میان
مشهدقزوینغزال بنیاد 1,206,000 یکروز در میان
مشهدقزویندرجه یک شش تخته تبدیلی 699,500 همه روزه
مشهدقزویندرجه یک چهار تخته خلیج فارس 807,500 همه روزه
مشهدکرجشش تخته پارسی 595,000 همه روزه
مشهدکرجچهار تخته پلور سبز 795,000 همه روزه
مشهدکرجنور 1,146,500 یکروز در میان
مشهدکاشانچهار تخته پلور سبز 849,000 یکروز در میان
مشهدقملوکس شش تخته پارسی 674,000 همه روزه
مشهدقمشش نفره 716,500 همه روزه
مشهدقمسروش 1,030,000 همه روزه
مشهدقمسروش 1,030,000 همه روزه
مشهدقمجهار تخته اکسپرس 938,000 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره ویژه فدک 2,337,000 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره بیزنس فدک 170,050 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره فدک با عصرانه 1,432,000 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره با هتل و عصرانه فدک 2,311,000 همه روزه
مشهدملایر-اراکسروش 1,268,000 همه روزه
مشهدملایر-اراکچهار تخته پلور سبز 1,147,500 همه روزه
مشهدیزدغزال ریل سیر 1,034,000 یکروز در میان
مشهدکرمانلوکس شش نفری 728,000 همه روزه
مشهدکرمانغزال بنیاد 944,000 همه روزه
مشهدبندرعباسغزال ریل سیر 1,306,000 همه روزه
مشهدبندرعباسدرجه یک خواب-تهویه دار 999,500 همه روزه
مشهدساریشش تخته پارسی 700,000 یکروز در میان
مشهدساریچهار تخته پلور سبز 920,000 یکروز در میان
اهوازتهرانمعمولی صندلی 275,000 همه روزه
اهوازتهراندو اتوبوسی 220,000 همه روزه
اهوازتهرانلوکس چهار تخته نگین 813,500 همه روزه
اهوازتهرانشش تخته لوکس مهتاب 656,000 همه روزه
خرمشهرتهرانشش تخته لوکس مهتاب 624,000 همه روزه
اندیمشکتهرانشش تخته لوکس مهتاب 465,500 یکروز در میان
تبریزتهرانشش نفره 372,500 همه روزه
تبریزتهراندرجه یک سهند 516,000 همه روزه
تبریزتهرانچهار تخته خلیج فارس 495,000 همه روزه
تبریزتهرانشش تخته میلاد 462,000 همه روزه
مراغهتهراندرجه یک شش تخته 296,500 یکروز در میان
مراغهتهرانچهار تخته خلیج فارس 455,000 همه روزه
مراغهتهرانشش تخته زاگرس 268,000 همه روزه
زنجانتهرانمعمولی صندلی 140,000 همه روزه
میانهتهراناتوبوسی نگین 231,000 همه روزه
میانهتهراناتوبوسی نگین 231,000 همه روزه
میانهتهرانمعمولی صندلی 213,500 همه روزه
اصفهانتهران۴تخته خلیج فارس 385,500 یکروز در میان
شیرازتهران۴تخته پلور سبز 779,000 همه روزه
شیرازتهراننور 889,000 همه روزه
شیرازتهرانپنج ستاره ویژه فدک 2,054,000 یکروز در میان
شیرازتهرانپنج ستاره بیزنس فدک 1,454,000 یکروز در میان
شیرازتهرانپنج ستاره اکونومی فدک 1,355,000 یکروز در میان
شیرازتهرانپنج ستاره فدک با عصرانه 1,200,000 یکروز در میان
یزدتهرانپردیس تندرو 429,000 همه روزه
یزدتهرانپردیس تندرو 429,000 همه روزه
یزدتهرانلوکس ۴نفری غدیر 696,500 همه روزه
یزدتهرانشش تخته مهتاب 381,500 همه روزه
کرمانتهرانلوکس شش نفری 584,000 همه روزه
کرمان تهرانغزال بنیاد 1,086,500 یکروز در میان
زاهدانتهرانلوکس شش نفری 803,000 همه روزه
زاهدانتهرانچهار تخته البرز 1,022,000 همه روزه
زاهدانتهرانلوکس ۶ نفری 730,000 همه روزه
بندرعباستهرانلوکس شش نفری 737,000 همه روزه
بندرعباستهرانغزال بنیاد 1,038,500 همه روزه
بندرعباستهرانغزال بنیاد(vip) 1,177,500 همه روزه
بندرعباستهرانچهار تخته البرز 925,000 یکروز در میان
بندرعباستهرانچهار تخته مهر البرز 925,000 یکروز در میان
بندرعباساصفهانچهار تخته البرز 815,500 یکروز در میان
ساری تهرانمعمولی صندلی 143,000 همه روزه
ساری تهراناتوبوسی 114,000 همه روزه
گرگانتهرانلوکس شش تخته پارسی 324,500 همه روزه
گرگانتهرانلوکس چهار نفری البرز 440,000 یکروز در میان
گرگانتهرانلوکس شش تخته پارسی 324,500 یکروز در میان
فیروزکوهتهراندرجه ۲ اتوبوسی 3,500 همه روزه
تهرانمشهدحمل خودرو 1,494,000
تهرانتبریزحمل خودرو 1,077,500
تهرانشیرازحمل خودرو 1,494,000
اصفهانبندر عباسحمل خودرو 1,344,000
شیرازمشهدحمل خودرو 2,205,000
یزدمشهدحمل خودرو 1,094,000
تهرانزاهدانحمل خودرو 1,955,000
تهراناهوازحمل خودرو 1,527,500
تهرانبندرعباسحمل خودرو 2,344,000
بندرعباسمشهدحمل خودرو 2,155,000
تبریزمشهدحمل خودرو 2,255,000
اهوازمشهدحمل خودرو 2,355,000
تهرانیزدحمل خودرو 916,500
کرمانمشهدحمل خودرو 1,094,000
تهرانکرمانحمل خودرو 1,544,000

 

منبع: forsatnet.ir

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 788

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید