کد: 4105
بروزرسانی: دوشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۲۰:۰۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز بلیط قطار

قیمت و نرخ های بلیط قطار بر اساس استعلام از شرکت حمل و نقل ریلی رجا و مصوبه تابستان 1395 اعلام شده است. تمامی قیمت های اعلام شده بلیط قطار به ریال می باشد. 

 

مبدامقصدنوع قطارقیمت
پردیسمشهد 1تندروی پردیس 804,000
پردیسمشهد 2تندروی پردیس 804,000
پردیسمشهد 3تندروی پردیس 804,000
پردیسمشهد 4تندروی پردیس 804,000
تهرانسمنانصبا (اتوبوسی دو طبقه) 85,000
تهرانف 2 مشهد (طوس)صبا ویژه - صبا (اتوبوسی دو طبقه)440000 -584000
تهرانخوافمیلاد (لوکس 6 تخت ) 559,000
تهرانطبسمیلاد (لوکس 6 تخت ) 675,000
تهرانف 4 مشهد (طوس)لوکس 4 تخته سبز -لوکس 4 تخته799000 -769000
تهرانف 5 مشهد صبا (اتوبوسی دو طبقه) - صبا ویژه 473000 - 584000
تهرانف 8 مشهد (سیمرغ) 4تخته ویژه789000
تهرانف 13 مشهد (زندگی) 5ستاره زندگی با شام ویژه- با شام - با عصرانه10504000-1324000-1094000
تهرانف 17 مشهد (سبز)VIP -4تخته ویژه 1150000 - 789000
آزادورمشهدصبا (اتوبوسی دو طبقه)151000
اصفهانمشهد 1غرال (لوکس چهار تخته) 960,000
شیرازمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) 1,060,000
تبریزمشهد 1لوکس 4 تخته سبز -لوکس 4 تخته1140000 - 1075000
تبریزمشهد 2لوکس 4 تخته سبز - 4 تخته خلیج فارس1140000 - 930000
اهوازمشهد 2پلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته1360000 - 1050000
زنجانمشهدلوکس 4 تخته - میلاد (لوکس 6 تخته)819000-714000
قزوینمشهدچهار تخته خلیج فارس - لوکس 6 تخته680000-590000
کرجمشهد 1پلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته795000-595000
کرجمشهد 2البرز (لوکس 4 تخته)800000
کاشانمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) 849,000
قم مشهد 1لوکس 6 تخته674000
قم مشهد 2لوکس 4 تخته789000
ملایرمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) 1147000
اراکمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته1004000 - 660000
ساریمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته840000 - 640000
ف1اهوازمعمولی صندلی (کوپه ای) - اتوبوسی275000 - 220000
ف4اهوازمعمولی صندلی (کوپه ای)250000
ف 2تبریزلوکس 4 تخته سبز - 4 تخته خلیج فارس495000 -425000
ف1مراغهچهار تخته خلیج فارس - زاگرس (معمولی خواب)398500 - 228500
تهرانسریع مراغه چهار تخته خلیج فارس - زاگرس (معمولی خواب)398500 - 228500
تهرانزنجان 1ریل باس170000
تهراناصفهان چهار تخته خلیج فارس380000
تهرانشیراز 1پلور سبز (لوکس 4 تخته) 735000
تهرانترن ست یزد 1تندروی پردیس375000
تهرانترن ست یزد 2تندروی پردیس375000
تهرانزاهدانالبرز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته967000 -675000
تهرانبندرعباس 2غزال (لوکس 4 تخته) 957,000
تهرانبندرعباس 3البرز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته881000 - 615000
اصفهانبندرعباسالبرز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته702000-535000
تهرانساریمعمولی صندلی (کوپه ای) - اتوبوسی120000 - 95000
تهرانگرگان 1البرز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته358000-28000
تهرانگرگان 2البرز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته391500-296500
تهرانمشهدحمل خودرو 1,494,000
تهرانتبریزحمل خودرو 1,077,500
تهرانشیرازحمل خودرو 1,494,000
اصفهانبندر عباسحمل خودرو 1,344,000
شیرازمشهدحمل خودرو 2,205,000
یزدمشهدحمل خودرو 1,094,000
تهرانزاهدانحمل خودرو 1,955,000
تهراناهوازحمل خودرو 1,527,500
تهرانبندرعباسحمل خودرو 2,344,000
بندرعباسمشهدحمل خودرو 2,155,000
تبریزمشهدحمل خودرو 2,255,000
اهوازمشهدحمل خودرو 2,355,000
تهرانیزدحمل خودرو 916,500
کرمانمشهدحمل خودرو 1,094,000
تهرانکرمانحمل خودرو 1,544,000

 

منبع: forsatnet.ir

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 404

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید