کد: 4105
بروزرسانی: دوشنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ ۰۸:۴۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز بلیط قطار

قیمت و نرخ های بلیط قطار بر اساس استعلام از شرکت حمل و نقل ریلی رجا و مصوبه تابستان 1395 اعلام شده است. تمامی قیمت های اعلام شده بلیط قطار به ریال می باشد. 

 

مبدامقصدنوع قطارقیمتروزهای حرکت
پردیسمشهد 1تندروی پردیس 804,000 همه روزه
پردیسمشهد 2تندروی پردیس 804,000 همه روزه
تهرانف 1 مشهدصبا ویژه - صبا (اتوبوسی دو طبقه)724000 - 473000یک روز درمیان
پردیسمشهد 3تندروی پردیس 804,000 همه روزه
تهرانسمنانصبا (اتوبوسی دو طبقه) 85,000 همه روزه
تهرانعادی مشهدصبا (اتوبوسی دو طبقه) 440,000 همه روزه
تهرانخوافمیلاد (لوکس 6 تخت ) - لوکس 6 تخته559000-514000یک روز درمیان
تهرانطبسلوکس 6 تخته 614,000 یک روز درمیان
تهرانف 2 مشهد (طوس)لوکس 4 تخته - 4 تخته خلیج فارس759000-659000همه روزه
تهرانف 14 مشهد (زندگی) 5ستاره زندگی با شام ویژه- با شام - با عصرانه10504000-1324000-1094000یک روز درمیان
تهرانف 15 مشهد (سیمرغ) 4تخته ویژه 789,000 همه روزه
تهرانف 16 مشهد (سبز) 4تخته ویژه -VIP1150000- 789000همه روزه
آزادور نیشابورمشهدصبا (اتوبوسی دو طبقه) 151,000 همه روزه
اصفهانمشهد 1غرال (لوکس چهار تخته) 950,000 یک روز درمیان
تبریزمشهد 1لوکس 4 تخته - 4 تخته خلیج فارس1065000-920000همه روزه
تبریزمشهد 2سبز (لوکس 4 تخته) 1,130,000 یک شنبه،دوشنبه،چهار شنبه،پنج شنبه
اهوازمشهد 2پلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته1350000-105000شنبه،یک شنبه،سه شنبه،چهار شنبه
ملایرمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) 1,137,000 یک روز درمیان
اراکمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته1014000-660000یک روز درمیان
قممشهد 1لوکس 6 تخته 674,000 یک روز درمیان
قممشهد 2لوکس 6 تخته 779,000 یک روز درمیان
زنجانمشهدلوکس 4 تخته - میلاد (لوکس 6 تخته)809000-714000همه روزه
قزوینمشهدچهار تخته خلیج فارس - لوکس 6 تخته670000-590000یک روز درمیان
کرجمشهدمیلاد (لوکس 6 تخته) - لوکس 6 تخته625000-595000همه روزه
کاشانمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته839000-690000یک روز درمیان
ساریمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته830000-640000یک روز درمیان
شیرازمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته1050000-800000یک روز درمیان
مشهدسرخس 1صبا (اتوبوسی دو طبقه) 60,000 همه روزه
مشهدسرخس 2صبا (اتوبوسی دو طبقه) 60,000 همه روزه
تهرانف 1 اهوازمعمولی صندلی (کوپه ای) - اتوبوسی275000-220000همه روزه
خرمشهراهوازصبا (اتوبوسی دو طبقه) 30,000 همه روزه
اندیمشکاهواز1صبا (اتوبوسی دو طبقه) 40,000 همه روزه
اندیمشکاهواز2صبا (اتوبوسی دو طبقه) 40,000 همه روزه
تهرانف 2 تبریزلوکس 4 تخته - 4 تخته خلیج فارس462500-442500همه روزه
تهرانف 1 مراغهچهار تخته خلیج فارس - 6 تخته زاگرس (معمولی خواب)405000-245000همه روزه
تهرانزنجانمعمولی صندلی (کوپه ای) 128,000 همه روزه
تهرانمیانه 3معمولی صندلی (کوپه ای) 195,000 همه روزه
تهرانکاشانتندروی پردیس 523 همه روزه
تهرانشیراز 1پلور سبز (لوکس 4 تخته) 769,000 یک روز درمیان
پردیسیزد 1تندروی پردیس 391,500 همه روزه
پردیسیزد 2تندروی پردیس 391,500 همه روزه
تهرانزاهدان4تخته البرز- لوکس 6 تخته1012000-730000یک روز درمیان
تهرانبندرعباس 2غزال (لوکس 4 تخته) 991,000 یک روز درمیان
تهرانبندرعباس 34تخته البرز- لوکس 6 تخته915000-659000یک روز درمیان
اصفهانبندرعباس4تخته البرز- لوکس 6 تخته735000-579000یک روز درمیان
تهرانساریمعمولی صندلی 131,000 همه روزه
تهرانگرگان 14تخته البرز- لوکس 6 تخته391500-296500همه روزه
تهرانگرگان 24تخته البرز- لوکس 6 تخته391500-296500یک روز درمیان
تهرانفیروزکوهاتوبوسی 35,000 همه روزه
ریل باس گرگان پل سفید 1ارم (ریل باس) 60,000 همه روزه
ریل باس گرگان پل سفید 2ارم (ریل باس) 60,000 همه روزه
گرگانپل سفید 3اتوبوسی معمولی 35,000 همه روزه
تهرانجمکرانارم (ریل باس) 40,000 سه شنبه
تهرانقم 1صبا (اتوبوسی دو طبقه) 40,000 همه روزه
تهرانقم 2صبا (اتوبوسی دو طبقه) 40,000 همه روزه
تهرانقم 3تندروی پردیس 40,000 همه روزه
تهرانقم 4تندروی پردیس 40,000 همه روزه
تهرانپیشوا 1صبا (اتوبوسی دو طبقه) 15,000 همه روزه
تهرانپیشوا 2صبا (اتوبوسی دو طبقه) 15,000 همه روزه
تهرانپیشوا 3صبا (اتوبوسی دو طبقه) 15,000 همه روزه
تهرانپیشوا 4صبا (اتوبوسی دو طبقه) 15,000 همه روزه
تهرانپیشوا 5صبا (اتوبوسی دو طبقه) 15,000 همه روزه
تهرانپیشوا 6صبا (اتوبوسی دو طبقه) 15,000 همه روزه
تهرانپیشوا 7صبا (اتوبوسی دو طبقه) 15,000 همه روزه
تهرانکرج هشتگرد 1ارم (ریل باس) 10,000 روزهای اداری و پنج شنبه
تهرانکرج هشتگرد 2ارم (ریل باس) 10,000 همه روزه
تهرانکرج 1ارم (ریل باس) 10,000 روزهای اداری و پنج شنبه
تهرانکرج 2ارم (ریل باس) 10,000 روزهای اداری و پنج شنبه
تهرانکرج 3ارم (ریل باس) 10,000 همه روزه
تهرانکرج هشتگرد 3ارم (ریل باس) 10,000 روزهای اداری و پنج شنبه
تهرانکرج هشتگرد 4ارم (ریل باس) 10,000 همه روزه
تهرانکرج هشتگرد 5ارم (ریل باس) 10,000 روزهای اداری و پنج شنبه
تهرانقزوین 1ارم (ریل باس) 30,000 همه روزه
تهرانقزوین 2ارم (ریل باس) 30,000 همه روزه
تبریزجلفااتوبوسی 96 نفره 25,000 روزهای فرد و جمعه
تهرانتبریز تربیت معلم 1 ارم (ریل باس) 10,000 روزهای اداری
تهرانتبریز تربیت معلم 2ارم (ریل باس) 10,000 روزهای اداری
تهرانتبریز تربیت معلم 3ارم (ریل باس) 10,000 روزهای اداری
تهرانتبریز تربیت معلم 4ارم (ریل باس) 10,000 روزهای اداری
اندیمشکدروداتوبوسی 20,000 همه روزه
درودچمسنگراتوبوسی 10,000 همه روزه
کارونسربندر 1صبا (اتوبوسی دو طبقه) 30,000 همه روزه
کارونسربندر 2صبا (اتوبوسی دو طبقه) 30,000 همه روزه
کارونسربندر 3صبا (اتوبوسی دو طبقه) 30,000 همه روزه
کارونماهشهرصبا (اتوبوسی دو طبقه) 30,000 همه روزه
قطار تهرانشهر پرند 1اتوبوسی 5,000 روزهای اداری و پنج شنبه
ریل باس تهران شهر پرند 2ارم (ریل باس) 15,000 همه روزه
ریل باس تهران شهر پرند 3اتوبوسی 5,000 روزهای اداری و پنج شنبه
ریل باس تهران شهر پرند 4ارم (ریل باس) 15,000 همه روزه
ریل باس تهران شهر پرند 5اتوبوسی 5,000 روزهای اداری و پنج شنبه
ریل باس تهران شهر پرند 6اتوبوسی 5,000 همه روزه
ریل باس تهران شهر پرند 7ارم (ریل باس) 15,000 همه روزه
قطار تهرانشهر پرند 8اتوبوسی 5,000 همه روزه
ریل باس تهران شهر پرند 9ارم (ریل باس) 15,000 همه روزه
تهرانمشهدحمل خودرو 1,494,000
تهرانتبریزحمل خودرو 1,077,500
تهرانشیرازحمل خودرو 1,494,000
تهرانزاهدانحمل خودرو 1,955,000
تهراناهوازحمل خودرو 1,527,500
تهرانبندرعباسحمل خودرو 2,344,000
تهرانیزدحمل خودرو 916,500
تهرانکرمانحمل خودرو 1,544,000
تبریزمشهدحمل خودرو 2,255,000
اصفهانبندر عباسحمل خودرو 1,344,000
بندرعباسمشهدحمل خودرو 2,155,000
شیرازمشهدحمل خودرو 2,205,000
یزدمشهدحمل خودرو 1,094,000
کرمانمشهدحمل خودرو 1,094,000
اهوازمشهدحمل خودرو 2,355,000

 

منبع: forsatnet.ir

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 249

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید